สำหรับสมัครลงทะเบียนบริษัทเพื่อการใช้ CBT

กรุณาระบุข้อมูลด้านล่าง

ชื่อบริษัท
ชื่อโรงงาน
จำนวนพนักงานในโรงงาน
ประเภทอุตสาหกรรม
รหัสไปรษณีย์ ตัวอย่าง:0000000
ที่อยู่


นาย / นางสาว
ชื่อ
ตัวอย่าง:สมพร ดีมาก
แผนก
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
ตัวอย่าง:+81-3-6865-6081
อีเมล
ตัวอย่าง:M-TEST@jipm.or.jp